Oferta

SYSTEMY OCIEPLEŃ


Ogólna charakterystyka systemu

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS FAST SA stanowi układ warstwowy składający się z płyt styropianowych, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejowej i siatki z włókna szklanego, wykończony gotowymi masami akrylowymi, siloksanowymi lub silikonowymi.

System ETICS FAST SA może być mocowany do podłoża wyłącznie za pomocą zaprawy klejowej lub zaprawy klejowej i dodatkowych łączników mechanicznych.

Niniejszy ETICS jest przeznaczony do stosowania jako zewnętrzna izolacja ścian  na budynkach nowo wznoszonych jak i już eksploatowanych, wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień) lub betonowych (wylewanych ba budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych) z klasą reakcji na ogień A1 albo A2-s2,d0 według EN 13501-1 albo A1 według rozporządzenia EC nr 96/603/EC. Może być również stosowany na powierzchniach poziomych lub nachylonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.

Jego główne zadania to: 
- nadanie ścianom odpowiedniej izolacyjności cieplnej 
- zminimalizowanie niebezpieczeństwa pojawienia się grzybów i pleśni 
- zwiększenie trwałości ścian zewnętrznych poprzez lepsze ich zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych 
- poprawa wyglądu i estetyki ścian zewnętrznych budynku
- zwiększenie odporności konstrukcji budynku na czynniki zewnętrzne

 

Elementy systemu

W skład systemu wchodzą następujące materiały:

- zaprawa klejowa FAST NORMAL S
- uniwersalna zaprawa klejowa FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M
- płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS klasy reakcji na ogień E, o maksymalnej gęstości 20 kg/m3 i grubości 50-250 mm
- łączniki mechaniczne
- siatka z włókna szklanego VERTEX 145A/ AKE 145 A/R117 A101
- wyprawa gruntująca pod tynk - FAST GRUNT M
- gotowa masa tynkarska akrylowa FAST BARANEK A/FAST KORNIK A, siloksanowa FAST BARANEK SI/FAST KORNIK SI, silikonowa - FAST BARANEK SIL/FAST KORNIK SIL lub mozaikowa FAST GRANIT oraz elementy uzupełniające tj. listwy, narożniki, materiały uszczelniające itp.

 

Funkcje poszczególnych warstw systemu


Poszczególne warstwy systemu ociepleń ETICS FAST SA pełnią w układzie ocieplającym ściśle określone funkcje:

- płyty styropianowe odpowiedniej grubości zapewniają wymaganą izolację termiczną,
- zaprawa klejąca i łączniki mechaniczne mocujące styropian do ścian zapewniają stateczność konstrukcyjną ocieplenia,
- zaprawa klejowa nałożona na całą powierzchnię płyt styropianowych wraz z wtopioną w nią siatką z włókna szklanego stanowi warstwę ochronną styropianu i zabezpiecza układ ocieplający przed mechanicznymi uszkodzeniami,
- siatka z włókna szklanego ogranicza odkształcenia termiczne warstwy ochronnej, przeciwdziała pęknięciom oraz zwiększa odporność masy klejącej na uszkodzenia mechaniczne,
- wyprawa tynkarska stanowi wykończenie powierzchni układu ocieplającego, zabezpiecza układ ocieplający przed szkodliwym - wpływem czynników atmosferycznych oraz zwiększa wytrzymałość na uderzenia, właściwy dobór kolorystyki i faktury przyczynia się do estetycznego wyglądu całego budynku.


System ociepleń ETICS FAST SA spełnia zadania wymaganej izolacyjności cieplnej pod warunkiem prawidłowego wykonania ocieplenia. Przestrzeganie prawidłowej technologii wykonania pozwoli na uzyskanie właściwej jakości robót i uzyskanie trwałości ocieplenia wynoszącej do 25 lat.

Do wykonania ocieplenia systemem ETICS FAST SA należy stosować wyłącznie materiały określone w systemie. Nie można poszczególnych materiałów systemów zastępować zamiennikami innych producentów.

 

Właściwości systemu

Parametry prawidłowo zaprojektowanego i wykonanego systemu ETICS FAST SA gwarantują spełnienie wszystkich wymagań technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych.

System ociepleń ETICS FAST SA w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2003 został sklasyfikowany jako A2-s2, d0 przy zachowaniu maksymalnej grubości płyt styropianowych do 250mm. Wodochłonność warstwy zbrojonej oraz poszczególnych warstw wykończeniowych określana po 24h w każdym z wariantów jest nie większa niż 0,5 kg/m2, co gwarantuje systemowi odporność na działanie przemiennego zamrażania i rozmrażania. System ETICS FAST SA posiada pełną odporność na cykle cieplno-wilgotnościowe. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system zapobiega również kondensacji pary wodnej. Opór dyfuzyjny, wyrażony w równoważnej warstwie grubości powietrza Sd przy najmniej korzystnym ukladzie warstw wykończeniowych wynosi jedynie 0,38m. Opór cieplny warstwy zbrojonej z tynkiem Rrender wynosi około 0,02 m2k/w.

W zakresie odporności systemu na uszkodzenia mechaniczne, przy uderzeniu, bez względu na układ warstw wykończeniowych (z jedną warstwą siatki z włókna szklanego) system ETICS FAST SA został sklasyfikowany w III kategorii użytkowania.

Zadeklarowana przez producenta przyczepność między warstwą zbrojoną a termoizolacją oraz zaprawą klejową i termoizolacją wynosi nie mniej niż 0,08MPa. Przyczepność miedzy zaprawą klejową a betonem wynosi nie mniej niż 0,2 MPa.

System posiada również wymaganą odporność na przemieszczenia poprzeczne.

autoryzowany FAST dystrybutor