Oferta

RENOWACJE BUDYNKÓW

 
System renowacji budynków WTA
 
 
Tynki renowacyjne wg WTA to system kilku specjalnych wypraw opracowanych do mineralnych podłoży o podwyższonym zawilgoceniu zawierających szkodliwe związki soli budowlanych. Dzięki swojej bardzo wysokiej porowatości, dyfuzji pary wodnej z całej struktury oraz ograniczonemu podciąganiu wody głównego tynku, sole krystalizują wewnątrz tynku bez widocznych oznak na licu.

Szczegółowa technologia tynków renowacyjnych została opracowana w aktualnej Instrukcji WTA 2-9-04 (Niemieckie Naukowo Techniczne Zrzeszenie ds. Ochrony Zabytków i Odnowy Budowli). Wszystkie zaprawy nazywane tynkami renowacyjnymi wg WTA muszą posiadać certyfikat zgodności gwarantujący właściwą i powtarzalną jakość produktu.
Firma Hufgard Optolith jako pierwsza w Polsce uzyskała taki certyfikat na polską produkcję już w 2007 roku.

Schemat działania
Kapilarnie przemieszczająca się w murze wilgoć wraz z rozpuszczonymi solami napotyka na swej drodze tynk renowacyjny. Tu penetruje tylko na niewielką głębokość (max. 5 mm). Dalej następuje już jedynie odparowywanie, a sole krystalizują wewnątrz tynku bez szkód dla budynku.

Klasyfikacja obciążenia solami wg WTA 2-9-04

Rodzaj soli Stopień zasolenia
 niski  średni wysoki
 Azotany (NO3-) < 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3
 Siarczany (SO42-) < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5
 Chlorki (Cl -) < 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5

Układ warstw tynków renowacyjnych w zależności od stopnia zasolenia

 Stopień zasolenia Układ warstw Grubość [mm]
 Niski  Wymiana spoin Optosan ASP  ≥ 20
 Obrzutka Optosan HSB  ≤ 5
 Tynk renowacyjny Optosan USP  ≥ 20
 Średni do wysokiego  Wymiana spoin Optosan ASP ≥ 20
 Obrzutka Optosan HSB ≤ 5
 Tynk renowacyjny Optosan USP ≥ 10-20
 Tynk renowacyjny Optosan USP  ≥ 10-20
Alternatywnie
 Wymiana spoin Optosan ASP ≥ 20
 Obrzutka Optosan HSB  ≤ 5
 Tynk podkładowy Optosan ASP  ≥ 10
 Tynk renowacyjny Optosan USP  ≥ 15Opis warstw:
(1) zniszczony tynk
(2) pogłębione fugi do 2 cm
(3) wymienione spoiny – Optosan ASP
(4) szpryc – Optosan HSB
(5) tynk podkładowy – Optosan ASP
(6) główny tynk renowacyjny – Optosan USP
autoryzowany FAST dystrybutor